Garanti Markası
Farklı firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerin ortak özelliklerini garanti etme işlemini yapan ayırt edici özellikler bütünüdür. En önemli niteliği işaret ettiği özellikleri sağlayan tüm firmalar tarafından kullanılmasıdır. Garanti markası kullanma ve yönetme işlemlerini aynı anda yapma imkanı tanımaz. Garanti markası ticari markadan farklı haklar sağlamaktadır. Garanti markasını gerektirdiği özellikleri taşıyan her işletme garanti markasını kullanamaz. Bunun için marka sahibinin izni olan işletmelerce kullanılmaktadır. Ancak yargıya intikal eden durumlarda herkes tarafından kullanılabilmektedir. Garanti markasının başvurusu esnasında markayı kullanma şartları ve gerekleri ifade eden teknik yönetmelik bildirilmek zorundadır. Bu yönetmelik içerisinde garanti edilen ürün ve hizmetleri, garanti markasının kullanılma şekillerini ve gerekli cezaları içermektedir. Marka sahibi garanti markasının usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığını da kontrol etmeyi gerektirir. Garanti markasına örnek olarak bir firmanın kendi ürettiği özel ürüne kapsamlı olarak marka yaptırarak, farklı ülkelerde veya farklı firmalarda bu marka adı altında bu ürünü kullandırması şeklinde ifade edilebilmektedir.


Diğer Aramalar
Garanti Markası Garanti Markası Başvuru Patent Başvurusu

marka-tescil