Marka Başvuru İçin Gereken Evraklar
Firmalar için yapılacak olan başvurularda Firmaya ait, faaliyet belgesi,yapılacak olan markanın örneği ve markanın yapılabilmesi için gereken vekaletname gerekmektedir. Şahıslar için yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi, marka örneği ve marka vekaletnamesi gerekmektedir.


Diğer Aramalar
Marka Başvuru İçin Gereken Evraklar Marka Başvurusu Marka Başvurusu Evrakları

marka-tescil