Marka Başvuru İşlem Süreleri
Marka müracatı yapıldıktan sonra gerekli belgelerin tamamının gönderilmesi koşuluyla ortalama olarak 10 veya 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat markaların uygunluğu ile ilgili bildirimler veya üçüncü kişilerce yapılan itirazlar nedeniyle bu süreç uzamaktadır. Marka başvuru yapıldıktan sonra TPE tarafından önce şekli inceleme yani evrak doğruluk incelemesi yapılır. Daha sonra marka TPE den benzerlik araştırmasına tabi tutulur.
Bu araştırma süreçleri genellikle 8 veya 10 ay gibi bir zamanda gerçekleşmektedir. Marka onaylandığında Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. İlan edilen markaya 3 ay süresince 3. şahısların itirazına açık tutulur. İtiraz olmayan marka 3. Ayın sonunda tescil edilir. Markaya 3. Şahıslar tarafından itiraz gelmesi durumunda ise itiraz TPE tarafından kısmen veya tamamen kabul edilebilir veya reddedilebilir. Bunun için de karar süresi ortalama 4-6 ay civarında olmaktadır. İtiraz sonucunun bildirilme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ikinci bir kez itiraz hakkı sunulmaktadır. Bu da 6-8 ay gibi bir zamanı kapsamaktadır. Bu kararın bildirilme tarihinden 2 ay içerisinde de kararın mahkemeye iptali davası açılabilmektedir. Toplamda ise bu süreçler 2 yılı bulmaktadır.


Diğer Aramalar
Marka Başvuru İşlem Süreleri Marka Başvuru Süresi Marka Başvurusu

marka-tescil