Marka Tescilinin Sağladığı Haklar
Marka tesciliyle korumaya alınmış bir marka sahibine üçüncü kişilerin haksız kullanmasını önleme imkanı sunmaktadır. Tescilli markanın veya karıştırma ihtimalini ortaya koyacak bir benzerinin kullanılmasın itiraz hakkı sunmaktadır.Tescilli olan markanın izinsiz ve haksız kullanımı doğrultusunda marka sahibi üçüncü kişileri ihtiyati tedbir kararı koyabilir. Taklit edilen markaya el koyabilir ve ayrıca tazminat davası açma hakkına sahiptir. Marka tesciliyle koruma altına alınan marka devir edilebilir, miras yoluyla intikali mümkündür, kullanma hakkı lisans konusu olabilmektedir, teminat olarak gösterilebilmektedir. Markalarının tescilsiz kulanlar ise bu haklara sahip olamadıkları gibi markalarını başkalarının kullanmasına engel olamazlar.
Ayrıca firmaların ticaret odalarına kayıtlı oldukları ünvanları o ismi marka olarak kullanmalarına yetmez ve başkalarının bu isimlerini kullanmalarına engel olmak için yeterli değildir. Firma ünvanlarının rakiplerce aynı alanda kullanmasını engellemek için mutlaka marka tescili yaptırmalıdır.


Diğer Aramalar
Marka Tescilinin Sağladığı Haklar Tescilli Marka Marka Tescil Süresi

marka-tescil