Markanın Veraset İntikal İşlemleri
Marka veraset yoluyla vasilere geçmesi mümkündür. Veraset yoluyla intikal için bazı evrakların bulunması gerekir. Öncelikle miras yoluyla intikal edecek olan markanın tescil numarası ve talep dilekçesi gereklidir. Mirasçının doğruluğunu teyit eden noter onaylı belge veya mahkeme belgesi. Veraset intikal harç ücretinin ödendiğini gösteren belge. Marka tescili vekil aracılığı ile alınmış ise gerekli vekaletnamenin bulunması gerekir.
marka-tescil