Tanınmış Markalar
Tanınmış markaları şu veya bu özelliğe göre belirtmek tam olarak mümkün değildir. Ulusal ve uluslar arası alanda farklılık göstermektedir. Zamanla değişen ve farklılaşan tanınmış markalar TPE de korunarak kötü niyetlilerin zararına karşı farklı kişi ve kurumlara verilmemektedir. Tanınmış marka tanımını genel çizgileriyle belirtmek gerekirse; kişi veya kurumlara sıkıca bağlı olarak coğrafi sınırlar ve kültür farklılıkları gözetilmeden ayrı düşünceyi çağrıştıran isim diyebiliriz. Bu açıklamaya göre bir çok kişi tarafından bilinen ve artık kemikleşmiş bir yapıya dönüşmüş olan markalar olarak tanımlayabiliriz. Örneğin cocacola dünyanın heryerinde bilinen ve tanınan bir marka haline gelmiştir. Bu gün TPE de markasını yapmamış olsa dahi farklı kişi ve kurumlarca marka yapılmasına izin verilmemektedir. Bu markaları koruyan kanun ise Paris sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Madde kapsamında belirtilmektedir. ( 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7/1(i) maddesi)


Diğer Aramalar
Tanınmış Markalar TPE

marka-tescil