Yurtdışı Marka ve Patent
Tescil edilen markalar yapılan ülke sınırları içerisinde hak sahibi yapmaktadır. Bu sebeple TPE den yapılan marka tesciller sadece Türkiye sınırları içerisinde markanızı koruyacaktır. Yurt dışında da markanızı koruma için her ülkeye ayrı ayrı marka tescil yaptırmak gerekmektedir. Genel olarak yapılan ve tüm ülkeleri kapsayan herhangi bir marka koruma sistemi bulunmamaktadır. Fakat yurt dışında marka korumada kolaylaştırıcı bazı marka sistemleri bulunmaktadır. Örneğin Avrupa Topluluk markası yapıldığında yapılan markayı Avrupa Topluluğuna üye olan ülkelerde koruma altına almaktadır. Türkiye Yurtdışında marka yapma konusunda Madrid Protolüne bağlıdır ve onun sınırları çerçevesinde yurtdışı marka tescil yapabilmektedir.

Madrid Protokolü Nedir ?
Madrit Anlaşmasına yeni kurallar eklenerek bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu nedenle Madrit protoklü anlaşma niteliği taşır. Yurtdışında marka yapmak isteyenler Türkiye'de marka başvuru yaptıktan sonra yurtdışı marka başvurusunda bulunabilirler. Yurtdışı marka için ise Madrid Protokolüne başvuruda bulunmaktadırlar. Böylece Madrid Protoklüne üye olan tüm ülkelere marka başvuruda bulunulmuş olur. Bu süreç ise toplamda 12 veya 18 ay gibi bir zamanı kapsamaktadır. Başvuru sonrasında her ülke için ayrı ayrı marka inceleme kriterlerinde değerlendirilmektedir. Türkiye ' de red edilmiş marka yurt dışında kabul görmez. Bu neden öncelikle Türkiye'de kabul görmesi şartı aranmaktadır. Yurtdışında onaylanan marka 10 yıl olarak koruma yapmaktadır.

Avrupa Topluluk Sistemi
Avrupa topluluk sistemine yapılan başvurularda Topluluğa üye 25 ülkede birden marka başvurusu yapılmaktadır. Bu ülkelerde tek tek marka yapmaya gerek kalmadan bir defada bu ülkeleri kapsayan marka yapma kolaylığı sağlamaktadır. Avrupa Topluluk Sitemi 01.12.1995 ten bu yana uygulanmaktadır. Bu sistemi sayesinde hem maliyeti düşürmekte, hem de zaman bakımından avantaj sağlamaktadır. Markaların Red edilmesi ise ancak birinin itirazı durumda olmaktadır. Fakat Avrupa Topluluk markasının en sıkıntılı yanı üye ülkelerden birinde red gören marka hiçbir ülkede kabul edilmemektedir. Bu sebeple marka başvuru öncesi yapılan araştırmanın yeterince detaylı ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması önerilmektedir. Fakat marka yaptırmak isteyen ülke Madrid Protokolü ülkeleri veya Avrupa topluluğu ülkelerine taraf değilse yurtdışı markasını her ülke için tek tek yapması gerekir. Fakat bu sistem hem çok maliyetli hem de uzun zaman gerektiren bir sistem olarak bilinmektedir.


Diğer Aramalar
Yurtdışı Marka ve Patent Madrid Protokolü Nedir ? Markaların Red Edilmesi

marka-tescil